Uterumssystem Sommar M50

Informationen på denna sida avser Uterumssystem Sommar M50.


Skjutparti

Öppningsbar inglasning i aluminium som kan användas som dörr eller fönster. Välj mellan 1 till 5 fönster/dörrar. Alla fönster/dörrar har kullagerhjul för tyst och smidig gång och skjutpartiet är dränerat för att undvika fuktskador. Monteringen är enkel och kräver inget yrkeskunnande.

Du kan välja på ett enklare lås (låsknopp) eller hakregellås med nyckel eller vred till varje parti.

Till varje parti medföljer även en utförlig monteringsinstruktion.

Handtag är integrerade i aluminiumprofilen och löper längs hela dörren/fönstret (från golv till tak).

Fast parti

Fast parti (alltså ej öppningsbart) i aluminium från golv till tak eller som fönster. Monteringen är enkel och kräver inget yrkeskunnande.

Det går också att beställa trekantiga fasta partier (gavelspetsfönster). Med hjälp av trekantiga partier kan du få ljusinsläpp ända upp till taket i uterum med sluttande tak.

Till varje parti medföljer även en utförlig monteringsinstruktion.

Glas

För skjutpartier och fasta partier kan du välja mellan 4 mm standardglas, energiglas, härdat glas (säkerhetsglas) eller härdat energiglas.

Härdat glas är starkare än de övriga glasen och om det skulle krossas så splittras det i många små bitar istället för stora skärvor. Normalt sett är standardglas fullt tillräckligt då det finns en gummilist mellan glas och aluminumprofil som gör att belastningar tas upp på ett bra sätt. För vissa offentliga inrättningar kan härdat glas dock vara ett krav.

För energiglas är värmegenomgångstalet eller U-värdet lägre. U-värdet anger den mängd värmeenergi som förloras genom glaset per timma och gradskillnad. Ju lägre U-värde desto bättre värmeisolering.

Du bör välja energiglas om du tänker ha ditt uterum uppvärmt. Med energiglas minskar också risken för imma och rimfrost på glasen under vintertid. För ännu bättre isolering rekommenderar vi Uterumssystem Vår/Höst M70 eller Uterumssystem Vinter M90 .

Färg

För uterumspartier Sommar M50 kan du välja mellan följande färger:

Kontakta oss om du önskar välja en valfri färg ur RAL-systemet mot en extra kostnad.

(RAL är ett färgsystem för att visa olika kulörer.)

Lås

För skjutpartier i systemet Sommar M50 kan du välja på följande lås:

För lås med "slät utsida" menas att de endast kan låsas från insidan (ingen nyckel/inget vred på utsidan).

Hakregellås med nyckel

Detta är ett hakregellås med låscylinder och nyckel av hög kvalitet. Låset kommer färdigmonterat från vår fabrik.

Hakregellås med vred

Detta är ett hakregellås av hög kvalitet med vred istället för nyckel. Låset kommer färdigmonterat från vår fabrik.

Låsknopp

Detta är ett enklare lås som du monterar själv. Du kan alltså själv välja om du vill använda låset eller strunta i att montera det.