Välj rätt glas till ditt uterum - Guide

Läs vår guide innan du bestämmer dig för vilket glas du ska använda för glaspartier till ditt uterum. Vi går igenom och förklarar olika typer av glas och vad de har för egenskaper.

Olika typer av glas till uterum

Det finns flera olika sorters glas att välja på till glaspartier. Glaset är viktigt för att bestämma isoleringen för ett glasparti, säkerheten kring glaset och en del andra faktorer som vi kommer till längre ner.

En man förklarar när härdat glas och energiglas till uterum ska användas för en kvinna i ett ljust fabrikskontor. | Mekoflex Uterum

Härdat glas/Säkerhetsglas

Mycket vanligt förekommande är härdat glas eller säkerhetsglas. Om en glasruta med härdat glas krossas av en olyckshändelse så splittras det i många små bitar utan vassa kanter. Detta är viktigt för personsäkerheten. Det förekommer att standardglas eller planglas används då det är billigare. Nackdelen med standardglas är att om det krossas så kan det bli skärvor med vassa kanter.

Nästan allt glas till uterumspartier har idag härdat glas/säkerhetsglas.

Våra glaspartier med härdat glas/säkerhetsglas: Panorama M20, Sommar M50, Vår/Höst M70, Vinter M90, Fasad M100

Energiglas

Energiglas har en genomskinlig beläggning som gör att värmeförlusten genom glaset minskar och därmed minskar energibehovet för att värma upp uterummet. Energiglaset släpper igenom kortvågig värmestrålning från solen och tillåter därmed att uterummet värms upp. Samtidigt reflekterar energiglaset långvågig värmestrålning inifrån uterummet vilket gör att värmen inne i uterummet stannar kvar. Energiglasbeläggningen gör också att glaset värms upp på insidan vilket minskar risken för imma och rimfrost under vintern.

Även om du inte tänkt använda ditt uterum under vintern så bör du överväga att använda energiglas för att undvika imma och rimfrost. Rimfrost och imma kan hindra sikt genom glaset inifrån din bostad (om uterummet byggs i anslutning till huset).

Energiglasbeläggningen kan appliceras på härdat glas och kallas då härdat energiglas eller säkerhetsenergiglas. Detta kombinerar fördelen med ökad säkerhet för härdat glas och energibeläggningen som minskar värmeförluster.

Våra glaspartier med energiglas: Sommar M50, Vår/Höst M70, Vinter M90, Fasad M100

Tonat glas/Solskyddsglas

Tonat glas eller solskyddsglas fungerar ungefär som energiglas fast tvärtom. Tonat glas släpper inte igenom lika mycket av solenergin som vanligt glas och gör så att uterummet blir svalare under varma sommardagar. Tonat glas är till utseendet lite mörkare och gråtonat. Tonat härdat glas eller tonat säkerhetsglas är kombinationen av härdat glas och tonat glas. Det finns också tonat glas kombinerat med energiglas.

Våra glaspartier med tonat glas/solskyddsglas: Sommar M50, Vår/Höst M70, Vinter M90

Modern uterumstillbyggnad med skjutdörrar av tonat glas som erbjuder utsikt över en lummig trädgård och ett fält | Sommar M50 glaspartier | Mekoflex Uterum Sommar M50 glaspartier logo | Mekoflex Uterum
Närbild på en tonad glasruta placerad framför ett vanligt fönsterglas, demonstrerar skillnaden i transparens och färg för att jämföra effekten av toning mot standardglas, med grusig mark i bakgrunden. | Mekoflex Uterum

Frostat glas

Frostat glas används för att skydda mot insyn och blir ett insynsskydd mot grannar eller mot gatan. Det går inte att se igenom ett frostat glas vare sig inifrån eller utifrån. Samtidigt släpper glaset igenom ljus så att ljuset utifrån kan komma in i uterummet. Det går att få frostat härdat glas (eller frostat säkerhetsglas).

Våra glaspartier med frostat glas: Sommar M50

Mysigt uterum med skjutdörrar i frostat glas som avskärmning, möblerad med en rottingfåtölj, bord och blommande krukväxter | Sommar M50 glaspartier | Mekoflex Uterum Sommar M50 glaspartier logo | Mekoflex Uterum
Uterum med skjutdörrar i frostat glas för insynsskydd, anslutet till ett gult tegelhus och omgiven av en välskött trädgård med buskar och blommor | Sommar M50 glaspartier | Mekoflex Uterum Sommar M50 glaspartier logo | Mekoflex Uterum

Enkelglas

Med enkelglas avses att glasfyllningen i ett glasparti består av en (1) glasruta (jämfört med en glaskassett som består av två eller tre glasrutor). Bäst isolering för ett glasparti med enkelglas uppnås med energiglas eller härdat energiglas. U-värdet eller värmegenomgångstalet för enkelglas med energibeläggning ligger runt 3,7 W/m2°C. Som jämförelse har enkelglas med vanligt glas eller härdat glas ett U-värde runt 5,8.

Glastjockleken för en glasruta är vanligtvis 4 mm. Det förekommer också att glastjockleken kan vara 5 mm, 6 mm eller 10 mm. För riktigt stora glasrutor krävs tjockare glas.

Våra glaspartier med enkelglas: Panorama M20, Sommar M50

Isolerglas/Glaskassett

För bättre isolering mot kyla används isolerglas. Detta är glaskassetter som består av 2 eller 3 glasrutor med en isolerande gas däremellan. Med 2-glas menas en glaskassett bestående av två glasrutor och isolerande gas mellan dessa. 2-glas kan också kallas tvåglas eller dubbelglas. För 3-glas så är det istället tre glasrutor med isolerande glas däremellan. 3-glas kan också kallas treglas eller trippelglas.

Som isolerande gas mellan glasen i en isolerglaskassett kan luft eller argon användas. Argon har bättre egenskaper jämfört med luft avseende isolering.

Glaset som sedan används till en isolerglaskassett kan vara av härdat glas eller härdat energiglas.

En annan faktor som påverkar isolationsgraden för glaskassetten är hur bred spalten med isolerande gas är mellan glasen. En 20 mm tjock glaskassett kan till exempel bestå av 2 stycken 4 mm tjocka glas och en 12 mm bred spalt med isolerande glas. På samma sätt har en 28 mm glaskassett med 2 stycken 4 mm tjocka glas en 20 mm spalt med isolerande glas. Isoleringen för en 28 mm glaskassett är bättre än den för 20 mm.

Bland den bästa isoleringen som kan uppnås är med en 44 mm glaskassett bestående av 3 stycken 4 mm tjocka glas med argon som isolerande gas emellan och där energiglas dessutom används. En sådan isolerglaskassett kan komma ned så lågt som till ett U-värde på 0,5 W/m2°C.

Våra glaspartier med isolerglas/glaskassett: Vår/Höst M70, Vinter M90, Fasad M100

Värmeisolering för olika glas

Värmegenomgångstalet eller U-värdet anger den mängd värmeenergi som förloras genom glaset per kvadratmeter glas och per gradskillnad i Celsius (W/m2°C). Härdat glas har ett U-värde på runt 5,8 W/m2°C.

Vad betyder då detta? Antag att du har en skjutdörr som är 200 cm hög och 80 cm bred vilket ger en glasyta på 1,6 kvadratmeter. Antag att temperaturen utomhus är 5°C och att det är 20°C varmt i uterummet. Gradskillnaden är då 15°C.

Energiförlusten för skjutdörren blir då 5,8W/m2°C x 1,6m2 x 15°C = 139W. Vid konstanta förhållanden under ett dygn så blir förlusten totalt 24 timmar x 139W = 3,3kWh.

Olika glas har olika U-värde och här kommer några exempel:

Typ av glas U-värde (W/m2°C) Exempel på vår produkt med detta glas
Härdat glas, enkelglas 5,8 Sommar M50
Härdat energiglas, enkelglas 3,7 Sommar M50
Isolerglas 20mm glaskassett, 2-glas med härdat glas och argon 2,7 Vår/Höst M70
Isolerglas 20mm glaskassett, 2-glas med härdat energiglas och argon 1,3 Vår/Höst M70
Isolerglas 28mm glaskassett, 2-glas med härdat energiglas och argon 1,0 Vinter M90
Isolerglas 44mm glaskassett, 3-glas med härdat energiglas och argon 0,5 Fasad M100

Om 44 mm isolerglas med 3-glas och härdat energiglas med argon som isolerande gas används istället för härdat enkelglas i exemplet ovan så blir värmeförlusten 0,5W/m2°C x 1,6m2 x 15°C = 12W (jämfört med 139W). Under ett dygn och konstanta förhållanden så blir förlusten totalt 0,3kWh (jämfört med 3,3kWh).

U-värdet spelar alltså stor roll för hur mycket pengar du kan spara in på uppvärmning av ditt uterum. Ju lägre U-värde desto bättre isolering.

Solinstrålning för olika glas

Solenergitransmission (eng. Solar energy transmittance/Solar factor) eller G-värdet beskriver hur stor andel av solenergin som släpps igenom glaset. Ett lägre G-värde innebär bättre skydd mot oönskad uppvärmning, vilket kan vara värdefullt för uterum i söderläge med stora glasytor utsatta för sol. För exempelvis tonat solskyddsglas kan G-värdet vara så lågt som runt 40%, vilket bidrar till att hålla inomhustemperaturen mer behaglig. Glaskassetter med 2-glas isolerglas har också ett lägre G-värde jämfört med enkelglas.

Ljustransmission (eng. Light transmission) eller LT-värdet beskriver hur mycket synligt ljus som passerar genom glaset och anges också i procent (%). Glas med lägre LT-värden kan vara fördelaktiga för uterum utsatta för stark sol, för att skapa en behaglig ljusmiljö inne i uterummet. Ett klart glas har ett LT-värde på omkring 90%, medan tonade rutor kan ha ett LT-värde på omkring 50% samtidigt som de effektivt blockerar värme.

Här följer några exempel på värden för olika glas:

Typ av glas Solenergitransmission (G) Ljustransmission (LT) Exempel på vår produkt med detta glas
Härdat glas, enkelglas ca. 90% 90% Sommar M50
Tonat härdat glas, enkelglas ca. 65% 56% Sommar M50
Isolerglas 20mm glaskassett, 2-glas med härdat glas och argon ca. 80% 82% Vår/Höst M70
Isolerglas 20mm glaskassett, 2-glas med tonat härdat energiglas och argon 44% 51% Vår/Höst M70
Isolerglas 28mm glaskassett, 2-glas med tonat härdat energiglas och argon 44% 51% Vinter M90

Glaspartier för vinterbonade uterum/vinterträdgård

Vinter M90 glasparti | Genomskärning av Vinter M90 skjutdörr med isolerglaskassett och rälsprofil med bruten köldbrygga - Mekoflex Uterum

Genomskärning av Vinter M90 skjutdörr med 2-glas isolerglaskassett och bruten köldbrygga. Även rälsprofilen har bruten köldbrygga.

Förutom värmeförluster genom glaset så sker också förluster genom aluminiumprofilerna och genom glipor och skarvar. Arean för aluminiumprofilerna är betydligt mindre jämfört med glaset, men aluminium är å andra sidan en god värmeledare.

När glas med högre U-värden används så spelar förlusten via profilerna mindre roll, men för glas med låga U-värden som isolerglas 28 mm 2-glas med härdat energiglas/argon med U-värde 1,0 så behöver även detta tas i beaktande. För att minska förlusten via profilerna används bruten köldbrygga. Med bruten köldbrygga så separeras aluminiumprofilen på utsidan av skjutdörren från aluminiumprofilen på insidan. Plast används som material för köldbryggan och plast leder värme dåligt. Därmed stoppas värmeledningen betydligt genom skjutdörrens karm. Även hela glaspartiets ram eller karm har bruten köldbrygga.

Glaspartier designade för året-runt-användning har dels bruten köldbrygga och dels bättre tätning mellan skjutdörrarna och mellan skjutdörrar och räls. Glaspartier kan ha flera köldbryggor för att ytterligare förbättra isoleringen.

Våra glaspartier för vinterbonade uterum/vinterträdgård: Vinter M90, Fasad M100

Totalt U-värde för ett glasparti

Det totala värmegenomgångstalet eller U-värdet för ett glasparti avser dels värmeförlusten genom glaset och dels resten av konstruktionen (aluminiumprofiler på skjutdörrar och glaspartiets ram samt tätningar).

Här följer några exempel på totalt U-värde (W/m2°C) för Mekoflex produkter:

Produkt Totalt U-värde (W/m2°C) U-värde enbart glas (W/m2°C)
Vinter M90 glasparti med isolerglas 28 mm 2-glas härdat energiglas/argon 1,6 (1,0)
Fasad M100 glasparti med isolerglas 44 mm 2-glas härdat energiglas/argon 1,4 (1,0)
Fasad M100 glasparti med isolerglas 44 mm 3-glas härdat energiglas/argon 1,05 (0,5)

Fasad M100 har fler brutna köldbryggor (per profil) jämfört med Vinter M90 och ännu bättre tätning mellan skjutdörrarna vilket förklarar varför det totala U-värdet är lägre för M100 trots att glasen i ett av fallen i tabellen har samma U-värde (1,0)

Sammanfattning: Våra glaspartier med olika glas till uterum

Våra glaspartier går att få som skjutpartier, skjutdörrar, skjutfönster, väggpartier och fasta fönster med olika sorters glas.

För uterum som används främst under sommaren väljer du glaspartier med enkelglas och gärna härdat energiglas för att undvika imma och rimfrost på vinterhalvåret.

 • Välj Sommar M50 glaspartier med härdat energiglas.
  Måttanpassade skjutdörrar, skjutfönster, fasta partier och gavelspetsfönster av hög kvalitet med många valmöjligheter till bra pris.
 • Välj Panorama M20 glaspartier med härdat glas för maximal utsikt.

För användning av uterum under vår, sommar och höst och ett uterum som du vill kunna värma upp ibland så väljer du glaspartier med 2-glas isolerglas.

 • Välj Vår/Höst M70 glaspartier med 20 mm 2-glas isolerglas.
  Alltid tillverkade efter dina egna mått, finns i flera färger och med flera olika sorters lås.

Till uterum som ska användas året runt inklusive vintern väljer du glaspartier med isolerglas och bruten köldbrygga för god komfort och bra värmeekonomi.

 • Välj Vinter M90 glaspartier med 28 mm 2-glas isolerglas och bruten köldbrygga.
  Använd ditt uterum året runt. Måttanpassade glaspartier med premium-kvalitet.

För fullisolerade tillbyggnader och fullisolerade fristående uterum väljer du glaspartier med 2-glas eller 3-glas isolerglas, multipla brutna köldbryggor och maximal tätning mot vind och regn. Detta ger samma isolationsgrad och energiförluster som typiska 3-glas-fönster som används till huset i övrigt.

 • Välj Fasad M100 glaspartier med 44 mm 2-glas eller 3-glas isolerglas och multipla brutna köldbryggor.
  Förläng din bostad ut i trädgården och låt rummet bli en del av huset. Maximal isolering och täthet med detta premium-system.
Uterum med skjutdörrar och gavelfönster med härdat energiglas. | Sommar M50 glaspartier | Mekoflex Uterum Sommar M50 glaspartier logo | Mekoflex Uterum
Uterum med skjutdörrar och gavelfönster med 2-glas isolerglas energiglas/argon. | Vår/Höst M70 glaspartier | Mekoflex Uterum Vår/Höst M70 glaspartier logo | Mekoflex Uterum
Uterum med skjutdörrar med 2-glas isolerglas energiglas/argon och bruten köldbrygga. | Vinter M90 glaspartier | Mekoflex Uterum Vinter M90 glaspartier logo | Mekoflex Uterum
Skjutdörr med 44 mm 3-glas isolerglas energiglas/argon, flera brutna köldbryggor och maximal tätning. Skjutdörr integrerad i husfasaden. | Fasad M100 fasadpartier | Mekoflex Uterum Fasad M100 fasadpartier logo | Mekoflex Uterum

Läs mer om våra glaspartier

Lite om oss på Mekoflex Uterum

Vi har funnits i branschen sedan 1990-talet och är ett stabilt företag med många nöjda kunder genom åren. Redan 1997 startade vi vår tillverkning och försäljning av glaspartier till uterum och har sedan dess byggt upp stor och lång erfarenhet av uterum.

Alla våra glaspartier tillverkas i vår fabrik i Habo utanför Jönköping. Där bygger vi ordentliga glaspartier med hög kvalitet som vi är stolta över att leverera till dig.

Vi har också högsta kreditvärdighet så du kan känna dig trygg när du handlar hos oss.