Köpvillkor - Länder inom EU

See below for information in English

Här hittar du information om hur du kan köpa Mekoflex glaspartier (skjutdörrar, skjutfönster, fasta partier) och andra produkter för leverans till andra länder inom Europeiska Unionen (EU). Vi levererar exempelvis till Danmark och Åland.

Såhär fungerar det när du beställer av oss från ett annat EU-land

Använd vår webbshop och lägg din order direkt på hemsidan för de produkter du vill beställa. Alla priser som visas på webbplatsen är inklusive svensk moms (25%) och priserna visas i svenska kronor (SEK). För beställningar inom EU gäller sedan följande villkor:

Frakt

Fraktavgiften blir dyrare för leverans utanför Sverige. På din orderbekräftelse som vi skickar till dig efter att du lagt din beställning så kommer du att se vilken fraktavgift det blir. Om du tycker att frakten blir för dyr så kan du alltid ångra din beställning helt utan kostnad.

Fraktavgiften varierar kraftigt beroende på leveransadress så du kan räkna med mellan SEK 2 000,- till 9 000,- i fraktavgift.

Du kan inte hämta varorna själv hos oss i Sverige. Leverans sker alltid med fraktbolag inom EU.

Betalning

Betalning sker mot förskott till vårt bankkonto (IBAN). När du lagt din order skickar vi orderbekräftelse och faktura. Vi startar tillverkning av din order när vi fått betalningen.

Vid försäljning till privatpersoner inom EU tillämpas svensk moms på 25%, vilket är inkluderat i det totala beloppet på din faktura. Om du önskar göra ett inköp som företag baserat inom EU, vänligen kontakta oss så kan vi assistera dig vidare.

Leveranstid

Leveranstiden blir ungefär densamma som för leverans inom Sverige, men tänk på att vi inte kan starta tillverkningen förrän vi fått förskottsbetalning. På din orderbekräftelse kommer du att se leveranstid för din order.

Garanti

Mekoflex Uterum lämnar 5 års garanti på glaspartier till uterum.

Vi på Mekoflex lämnar fem års garanti på våra produkter mot material-, konstruktions- och produktionsfel.

Trygghet när du köper Mekoflex produkter

Mekoflex Uterum glaspartier tillverkas i Sverige.
Mekoflex har funnits i uterumsbranschen i mer än 25 år.

Mekoflex har funnits i branschen sedan 1990-talet och är ett stabilt företag med många nöjda kunder genom åren. Redan 1997 startade vi vår tillverkning och försäljning av glaspartier till uterum och har sedan dess byggt upp stor och lång erfarenhet av uterum.

Alla våra glaspartier tillverkas i vår fabrik i Habo utanför Jönköping i Sverige. Där bygger vi ordentliga glaspartier med hög kvalitet som vi är stolta över att leverera till dig.

Vi har också högsta kreditvärdighet så du kan känna dig trygg när du handlar hos oss.

Ångerrätt och övriga villkor

För ångerrätt och övriga villkor gäller samma köpvillkor som i Sverige.


Purchase Terms - Countries within the EU

Here you can find information about how to purchase Mekoflex sliding doors, windows, fixed glass sections and other products for delivery to countries within the European Union (EU). For example, we deliver to Denmark and Åland.

How it works when you order from us from another EU country

Use our webshop and place your order directly on the website for the products you want to order. All prices displayed on the website include Swedish VAT (25%) and the prices are displayed in Swedish kronor (SEK). The following terms apply for orders within the EU:

Shipping

The shipping fee is more expensive for delivery outside Sweden. On your order confirmation, which we send to you after you have placed your order, you will see what the shipping fee will be. If you find the shipping too expensive, you can always cancel your order at no cost.

The shipping fee varies greatly depending on the delivery address, so you can expect a shipping fee between SEK 2,000 and 9,000.

You cannot pick up the goods yourself at our location in Sweden. Delivery is always carried out by shipping companies within the EU.

Payment

Payment is made in advance to our bank account (IBAN). When you place your order, we send you an order confirmation and invoice. We start manufacturing your order once we have received the payment.

For sales to private individuals within the EU, Swedish VAT of 25% applies, which is included in the total amount on your invoice. If you wish to make a purchase as a company based within the EU, please contact us and we can assist you further.

Delivery Time

The delivery time is approximately the same as for delivery within Sweden, but keep in mind that we cannot start the production until we have received the advance payment. On your order confirmation, you will see the delivery time for your order.

Warranty

We at Mekoflex provide a five-year warranty on our products.

Right of Withdrawal

The same purchase terms as in Sweden apply for the right of withdrawal.