Mekoflex Uterum logo
Mekoflex Uterum logo

Guide för bästa val av glaspartier till ditt uterum

Läs vår guide innan du bestämmer dig för vilka glaspartier du ska använda till ditt uterum. Vi går igenom och förklarar de olika begrepp som förekommer i uterumsbranschen för att hjälpa dig att välja rätt. Mekoflex Uterum har lång erfarenhet av uterum och vi startade redan 1997.

Kortfattat om val av glaspartier till uterum

För uterum som används främst under sommaren väljer du glaspartier med enkelglas och gärna härdat energiglas för att undvika imma och rimfrost på vinterhalvåret.

 • Välj Sommar M50 glaspartier med härdat energiglas.
  Måttanpassade skjutdörrar, skjutfönster, fasta partier och gavelspetsfönster av hög kvalitet med många valmöjligheter till bra pris.

 • Välj Sommar M45 glaspartier med härdat glas för enklare uterum och lågt pris.

För användning av uterum under vår, sommar och höst och ett utreum som du vill kunna värma upp ibland så väljer du glaspartier med 2-glas isolerglas.

 • Välj Vår/Höst M70 glaspartier med 20 mm 2-glas isolerglas.
  Alltid tillverkade efter dina egna mått, finns i flera färger och med flera olika sorters lås.

Till uterum som ska användas året runt inklusive vintern väljer du glaspartier med isolerglas och bruten köldbrygga för god komfort och bra värmeekonomi.

 • Välj Vinter M90 glaspartier med 28 mm 2-glas isolerglas och bruten köldbrygga.
  Använd ditt uterum året runt. Måttanpassade glaspartier med premium-kvalitet.

För fullisolerade tillbyggnader och fullisolerade fristående uterum väljer du glaspartier med 2-glas eller 3-glas isolerglas, multipla brutna köldbryggor och maximal tätning mot vind och regn. Detta ger samma isolationsgrad och energiförluster som typiska 3-glas-fönster som används till huset i övrigt.

 • Välj Fasad M100 glaspartier med 44 mm 2-glas eller 3-glas isolerglas och multipla brutna köldbryggor.
  Förläng din bostad ut i trädgården och låt rummet bli en del av huset. Maximal isolering och täthet med detta premium-system.
Sommar M50 glaspartier | Måttanpassade skjutdörrar och gavelspetsfönster av hög kvalitet till uterum - Mekoflex Uterum
Vår/Höst M70 glaspartier | Skjutdörrar med 2-glas för bra isolering till uterum - Mekoflex Uterum
Vinter M90 glaspartier | Premium-skjutdörrar med 2-glas och bruten köldbrygga till uterum att använda året runt - Mekoflex Uterum
Fasad M100 glaspartier | Skjutdörrar med 3-glas, multipla brutna köldbryggor och maximal tätning integrerad i fasaden på huset - Mekoflex Uterum

Läs mer om våra glaspartier

Vad är ett uterum?

Ett uterum är en inglasad byggnadskropp som skyddar mot väder och vind samt blir ett mellansteg mellan att vara inne i bostaden och ute i trädgården. Ett uterum består av glaspartier till väggarna, ett tak och en golvkonstruktion. Golvet är vanligtvis en gjuten betongplatta med klinker på. För ökat ljusinsläpp i uterummet kan trekantiga fasta fönster eller gavelspetsfönster användas mellan det sluttande taket och väggen.

Det vanligaste är att uterummet är en tillbyggnad av bostaden. Vanligtvis byggs uterummet mot en vägg på bostaden och glaspartier och tak ansluts mot befintlig fasad på huset. Det finns också fristående uterum som är en separat byggnad för sig.

Ett uterum är oftast sämre isolerat än huset i sig och är inte tänkt att användas med kontinuerlig uppvärmning året runt. Om uterummet anslutits mot huset är det därför viktigt att dörren eller öppningen från huset till uterummet har samma isolationsgrad eller isoleringsstandard som fasaden på husbyggnaden. Det är viktigt att byggmaterial som används till uterummet klarar utomhusklimat med tanke på t ex fukt, imma, kondens, temperatur och temperaturskillnader som kan uppstå i uterummet.

Mekoflex produkter till uterum: Sommar M45, Sommar M50, Vår/Höst M70, Vinter M90, Fasad M100

Vad är en vinterträdgård eller vinterbonat uterum?

En vinterträdgård är i princip ett uterum men som förutom att skydda mot väder och vind även skyddar mot kyla och kan användas året runt. Du kan värma upp uterummet på vintern och använda kontinuerlig underhållsvärme med rimliga värmeförluster. Även om en ett sådant uterum ska kunna användas året runt så behöver det liksom enklare uterum tåla utomhusklimat.

Om vinterträdgården ansluts mot befintligt boningshus är det viktigt att dörren eller öppningen från huset till vinterträdgården har samma isoleringsgrad eller isoleringsstandard som ytterväggen på huset. Byggnadsmaterial som används till vinterträdgården ska klara utomhusklimat med tanke på t ex fukt, imma, kondens, temperatur och temperaturskillnader.

Vinterträdgård kallas också vinterbonat uterum.

Mekoflex produkter till vinterträdgård/vinterbonat uterum: Vinter M90, Fasad M100

Vad innebär fullisolerad tillbyggnad till hus eller fullisolerat fristående uterum?

Att en byggnad är fullisolerad innebär att isoleringen för byggnaden uppfyller samma krav som för ett vinterbonat hus som används året runt och är uppvärmt.

För fullisolerade byggnader kan så kallade fasadpartier användas. Fasadpartier är ett samlingsbegrepp för skjutdörrar, skjutfönster och fasta partier med glas som kan användas i fullisolerade hus eller tillbyggnader till bostaden. Fasadpartier har brutna köldbryggor och isolerglaskassetter med två eller tre glas. Fasadpartier är täta mot vind och vatten förutsatt att anslutning mellan fasad och fasadparti är korrekt utförd.

Fasadpartier kan användas för att öppna upp en vägg på huset och få in mer ljus i bostaden. Den möjliggör också att skapa en större dörr mellan huset och trädgården och sudda ut gränserna mellan inne och ute samtidigt som den skyddar hemmet mot extremt väder och kyla på vintern. Fasadpartier kan också användas till en tillbyggnad av huset och se ut som om det vore ett uterum men samtidigt tillåta att ytterväggen mellan uterum och boningshuset rivs och därmed öppnar upp rummet på insidan samtidigt som uterumsdelen upplevs större.

Fasadpartier kan också användas till fristående uterum för användning och uppvärmning året runt där extra höga krav ställs. Fasadpartier ger små värmeförluster även under kall vinter.

Mekoflex produkter till fullisolerad tillbyggnad eller fullisolerade fristående uterum: Fasad M100

Vad är glaspartier?

Glaspartier är ett samlingsbegrepp för skjutdörrar, skjutfönster och fasta partier där partiets fyllning består av glas. Fasta partier eller fasta glaspartier innefattar fasta fönster, alltså fönster som inte kan öppnas, och fasta glasväggar. En fast glasvägg kan också benämnas som fast dörr (även om det egentligen inte är någon dörr som kan öppnas).

Inom glaspartier innefattas också fasadpartier.

Mekoflex glaspartier: Sommar M45, Sommar M50, Vår/Höst M70, Vinter M90, Fasad M100

Vad är uterumspartier?

Uterumspartier eller glasuterumspartier är glaspartier avsedda för användning till ett uterum eller vinterträdgård.

Mekoflex uterumspartier: Sommar M45, Sommar M50, Vår/Höst M70, Vinter M90, Fasad M100

Vad är skjutpartier?

Skjutpartier eller skjutglaspartier innefattar skjutdörrspartier/skjutdörrpartier och skjutfönsterpartier

Skjutdörrsparti/Skjutdörrparti

Ett skjutdörrsparti består av ett antal skjutdörrar som tillsammans bildar en öppningsbar vägg. För att öppna och stänga ett skjutdörrsparti så skjuts skjutdörrarna åt sidan. Det går normalt sett öppna skjutdörrspartiet från antingen ena sidan eller den andra sidan. Skjutdörrarna löper på en räls och respektive skjutdörr står omlott med varandra på rälsen.

Det finns också lösningar där skjutdörrarna kan öppnas på mitten. Sådana skjutdörrspartier kallas också mötespartier eftersom skjutdörrarna möts på mitten av skjutpartiet.

Storleken på ett skjutdörrsparti varierar men normalt sett används 2, 3 eller 4 skjutdörrar eller luckor för öppningar mellan 1,5 meter till 4 meter. Det finns också skjutdörrspartier med bara 1 skjutdörr. I det fallet är rälsen förlängd och detta används för att gömma skjutdörren bakom en vägg när skjutdörrspartiet är öppet. Det finns också skjutdörrspartier med 5, 6 eller till och med 8 skjutdörrar där skjutdörrspartiet kan vara 6 meter brett.

Höjden för ett skjutdörrsparti är vanligtvis 2 meter men kan vara lägre och upp till 2,4 meter högt.

Mekoflex skjutdörrar: Sommar M45, Sommar M50, Vår/Höst M70, Vinter M90, Fasad M100

Skjutdörr med spröjs

Med spröjs så delas glasrutan till en skjutdörr i flera delar. Spröjset är alltså aluminiumprofilen som delar glasrutan till en skjutdörr i vanligtvis två delar. Spröjs-profilen sätts normalt horisontellt runt mitten på höjden men den kan också sättas längre ned eller längre upp. Det förekommer också att dubbla eller ännu fler spröjs används för en skjutdörr eller ett skjutfönster.

Anledningen till att använda spröjs är främst av estetiska skäl. Om ett skjutdörrsparti sätts bredvid ett skjutfönsterparti så kan en spröjsprofil sättas så att underkant på skjutfönstret linjerar med spröjsprofilen på skjutdörren.

För höga skjutdörrar, t ex 2,4 m, så kan spröjsprofilen placeras runt 2 m. Då kan skjutdörren upplevas som en normalhög skjutdörr med ett fast fönster ovanför (när skjutdörren är i stängt läge).

Mekoflex skjutdörrar med spröjs som tillval: Sommar M50, Vår/Höst M70

Skjutfönsterparti

På samma sätt som ett skjutdörrsparti så består ett skjutfönsterparti av ett antal skjutfönster som tillsammans bildar ett öppningsbart fönster. Skjutfönstren öppnas och stängs genom att skjuta skjutfönstren åt sidan. Ett skjutfönsterparti går att öppna antingen från ena sidan eller den andra sidan. Varje skjutfönster löpen på en räls och står omlott med varandra på rälsen.

Det förekommer också att ett skjutfönsterparti kan öppnas på mitten. Skjutfönstren möts då på mitten och kallas ibland mötespartier.

Skjutfönsterpartier har vanligtvis 2, 3, eller 4 skjutfönster eller luckor. Storleken på öppningen som skjutfönsterpartiet täcker är då normalt mellan 1,5 till 4 meter. Det går också att få skjutfönsterpartier med 5, 6 eller 8 skjutfönster. Ett skjutfönsterparti kan vara ända upp till 6 meter i bredd.

Skjutfönsterpartier är normalt 1,2 meter höga. Det går att får skjutfönster även med annan höjd.

Mekoflex skjutfönster: Sommar M50, Vår/Höst M70, Vinter M90

Lär dig mer om olika glas

Fortsätt och läs vår guide för att välja rätt glas till ditt uterum.

Läs guiden för val av glas till ditt uterum

Lite om oss på Mekoflex Uterum

Vi har funnits i branschen sedan 1990-talet och är ett stabilt företag med många nöjda kunder genom åren. Redan 1997 startade vi vår tillverkning och försäljning av glaspartier till uterum och har sedan dess byggt upp stor och lång erfarenhet av uterum.

Alla våra glaspartier tillverkas i vår fabrik i Habo utanför Jönköping. Där bygger vi ordentliga glaspartier med hög kvalitet som vi är stolta över att leverera till dig.

Vi har också högsta kreditvärdighet så du kan känna dig trygg när du handlar hos oss.