Innan du beställer

På denna sida hittar du viktig information om måttsättning, spröjshöjd, djupmått och orientering för inglasningar till uterum från oss.

Informationen på denna sida gäller för alla våra uterumssystem; Sommar M50, Vår/Höst M70 och Vinter M90. Läs mer om uterumssystemen under Produktinformation.

Du hittar också Monteringsinstruktioner och Ritningar under Manualer som vi rekommenderar att du tittar igenom innan du beställer.

Introduktion

Om du har en befintlig öppning som du vill glasa in ta då reda på vad partiets bredd (b) och höjd (h) ska vara genom att mäta upp det minsta bredd- och höjd-måttet i öppningen.

Skillnaden mellan det uppmätta minsta och största måttet för öppningen får vara högst 5 mm i breddled och 5 mm i höjdled. (Bygg på stommen för att linjera i höjd respektive breddled om skillnaden är för stor.)

Stommen som uterumspartierna monteras i behöver vara formstabil så att inte måtten ändrar sig med tiden. Använd till exempel limträ för stommen.

Undvik att bygga stommen i tryckimpregnerat virke då detta ändrar form när det torkar.

För Sommar M50 och Vår/Höst M70 skjutpartier:

Beställ skjutparti med de uppmätta måtten (minsta höjd och minsta bredd).

För Vinter M90 skjutpartier:

M90 skjutpartier skiljer sig från M50/M70-systemen då M90 har en fast ram runt hela partiet. Vi rekommenderar därför att du minskar höjden med 5 mm och bredden med 5 mm jämfört med de uppmätta måtten (för att underlätta montering). Beställ sedan skjutpartiet med de uträknade måtten.

För M50, M70 och M90 fasta partier:

Vi rekommenderar att du minskar höjden med 5 mm och bredden med 5 mm jämfört med de uppmätta måtten (för att underlätta montering). Beställ sedan fast parti med de uträknade måtten.

I våra Monteringsinstruktioner hittar du information om vilken utrustning du behöver för att montera respektive parti.

Måttsättning av partier

Normalt sett monteras inglasningar med ovansidan av partierna i linje. Om ett dörrparti monteras bredvid ett fönsterparti blir resultatet bäst om dörrens spröjs (profilen som delar dörren i två delar) hamnar i linje med fönsterpartiets undre profil (se figur).

Se även Ritningar för fler detaljer kring olika mått på profilerna för respektive uterumssystem.

Spröjshöjd

(Gäller endast för Sommar M50 och Vår/Höst M70.)

Spröjshöjden är måttet från underkanten av dörrpartiet till spröjsprofilens ovankant (ett fönsterparti har inget spröjsmått). För att räkna ut spröjshöjden använder du följande formel:

Spröjshöjd = Dörrhöjd - Fönsterhöjd + a


För Uterumssystem:

 • Sommar M50: a = 64 mm för skjutpartier och a = 25 mm för fasta partier
 • Vår/Höst M70: a = 70 mm för skjutpartier och a = 32 mm för fasta partier

 • Exempel, Sommar M50:

  Antag att du vill köpa ett fönsterskjutparti med höjden 1 200 mm och behöver en dörr som är 1 900 mm hög. Spröjshöjden för dörrpartiet blir då:

  1 900 - 1 200 + 64 = 764 mm

  Motsvarande exempel för Vår/Höst M70 blir: 1 900 - 1 200 + 70 = 770 mm

  Djupmått

  Djupmåttet anger hur hur mycket plats partiet upptar i djupled. Du behöver alltså en regel (eller motsvarande) med detta djupmått för att kunna montera partiet.

  Skjutpartier har en rälsprofil som monteras på regeln. Rälsprofilen har olika antal spår beroende på hur mångs luckor partier har. Eftersom luckorna monteras på spåren av rälsen blir det totala djupet för partiet något större än själva rälsprofilen.

  Fasta partier har alltid samma djupmått oavsett storlek eller antal luckor.

  Följande minsta djupmått gäller beroende på typ av uterumssystem:

  Sommar M50 Vår/Höst M70 Vinter M90
  Fast parti 52 mm 70 mm 45 mm
  1-del skjutparti 58 mm - -
  2-delat skjutparti 58 mm 81 mm 65 mm
  3-delat skjutparti 85 mm 119 mm 117 mm
  4-delat skjutparti 112 mm 157 mm 169 mm
  5-delat skjutparti 139 mm - -
  4-delat skjutparti med möte 58 mm 81 mm -
  6-delat skjutparti med möte 85 mm 119 mm -
  8-delat skjutparti med möte 112 mm 157 mm -

  Se även Ritningar för fler detaljer.

  Infälld rälsprofil för dörrparti

  Om du har möjlighet kan du fälla in rälsprofilen i golvet för dörrskjutpartier (för att slippa en tröskel att kliva över).

  Spårdjupet ska vara enligt följande för Uterumssystem med:

 • Sommar M50: Spårdjup = 20 mm
 • Vår/Höst M70: Spårdjup = 25 mm
 • Vinter M90: Spårdjup = 50 mm

 • Spårbredden ska vara enligt följande beroende på typ av uterumssystem:

  Sommar M50 Vår/Höst M70 Vinter M90
  1-del skjutparti 81 mm - -
  2-delat skjutparti 81 mm 114 mm 105 mm
  3-delat skjutparti 108 mm 152 mm 157 mm
  4-delat skjutparti 135 mm 190 mm 209 mm
  5-delat skjutparti 162 mm - -
  4-delat skjutparti med möte 81 mm 114 mm -
  6-delat skjutparti med möte 108 mm 152 mm -
  8-delat skjutparti med möte 135 mm 190 mm -

  Se även Ritningar för fler detaljer.

  Skjutpartier med möte / Mötesparti

  För mötespartier delar alltid två luckor på ett spår. Exempelvis har ett 6-delat skjutparti med möte en räls med tre (3) spår.

  Mötespartier stängs på mitten där två luckor möter upp varandra. När skjutpartiet är maximalt öppnat befinner sig hälften av luckorna på ena sidan av skjutpartiet och den andra hälften på andra sidan av skjutpartiet.

  (Det är möjligt att öppna skjutpartiet från någon av sidorna också, men du kan inte skjuta samman alla luckorna samtidigt åt enbart en sida.)

  Placering av Lås för skjutpartier

  För skjutpartier kan du välja vilken typ av lås du vill ha till vänster och till höger. Låsens placering (vänster och höger) gäller för när du befinner dig inomhus och tittar mot skjutpartiet.

  Orientering för skjutpartier

  (Gäller endast för skjutpartier utan möte.)

  Orienteringen anger hur luckorna är ordnade på spåren. Om du står utomhus och tittar på skjutpartiet när detta är stängt befinner sig dörren längst till vänster på det innersta spåret (längst bort ifrån dig) för ett rättvänt parti.

  I denna schematiska figur ser du två skjutpartier sedda från ovan:

  Observera att ett skjutparti går att öppna åt båda hållen och att orienteringen alltså bara anger hur luckorna är ordnade på spåren. Normalt sett levereras alla partier rättvända, men om du har två skjutpartier bredvid varandra kan det vara mer estetiskt tilltalande att välja ett (1) rättvänt och ett (1) spegelvänt parti (enligt bilden ovan).

  Förlängd räls

  (Gäller endast för Sommar M50.)

  För skjutpartier finns det möjlighet att förlänga rälsen så att alla luckor går att gömma bakom till exempel en vägg när skjutpartiet är i fullt öppet läge.

  Breddmåttet anger bredden för den öppning du vill täcka med skjutpartiet och är samma mått oberoende om du vill ha förlängd räls eller inte. Förlängd räls anger att rälsen ska förlängas så att hela öppningen kan bli helt fri från luckor i öppet läge.

  Skjutpartier med 1 lucka levereras alltid med förlängd räls.

  Tänk på att orientering är extra viktigt för skjutpartier med förlängd räls eftersom denna anger på vilken sida som partierna ska gömmas (se exempel).

  Exempel 1:

  Schematisk figur (ej skalenlig) över rättvänt skjutparti med 2 luckor och förlängd räls


  Exempel 2:

  Skalenlig figur över spegelvänt skjutparti med 1 lucka och förlängd räls