Priser för uterumspartier

Ange val för att räkna ut pris och beställa uterumsparti:

Pssst...

Klicka på knapparna ovanför för att välja vad du vill räkna ut pris för.

Tänk på detta när du specar

För fullständig information se Innan du beställer och Produktinformation.

Måttsättning


Om du väljer att visa pris för ett dörrparti med spröjs måste du ange en spröjshöjd.

Orientering

För skjutpartier kan du ange orientering (normalt är alla partier rättvända). Orienteringen anger hur luckorna är ordnade på spåren.

Förlängd räls

För skjutpartier med enkelglas finns det möjlighet att förlänga rälsen så att alla luckor går att gömma bakom till exempel en vägg när skjutpartiet är i fullt öppet läge.


Vi reserverar oss för eventuella fel som kan uppstå på denna sida.